Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice
ČLÁNKY
HISTORIE
- A muži
- B muži
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- St. přípr. 5+1
- Ml. přípr. 4+1
- Ženy
VEDENÍ
SPONZOŘI
facebook
DOWNLOAD
Z JEDNÁNÍ VÝBORU SK
FOTOARCHIV
KONTAKT

       

      Město MB

       

    

    

    

    
 VÝROČÍ 100 LET OD ZALOŽENÍ KLUBU

Vážení čtenáři, oddíl kopané v roce 2011 oslavil 100 let od svého založení. Proto bychom Vám chtěli přinést nástin historie kopané v Moravských Budějovicích.

( 1911 – 1931 )

Fotbal se hrál v Moravských Budějovicích již v roce 1907, ale k založení prvního Moravskobudějovického klubu došlo teprve dne 25. března 1911, kdy vznikl Sportovní klub. Na zakládající schůzi v hostinci pana Schrámka „U bílého koníčka“ přišlo 22 nadšenců, z poloviny budoucí hráči a z poloviny kandidáti na první funkce ve výboru. Předsedou oddílu se stal ředitel školy pan Ladislav Chválek a s ním ve výboru zasedli Dr. František Novák – advokát, Jindřich Kulhánek – dentista, Bohumil Robíček, František Kovář, Bohumil Schwarc, Leopold Chaloupka, který současně vykonával funkci kapitána mužstva. Kronikářem byl jmenován Josef Řehák a správcem František Čermák. Hrálo se na hřišti Na tržnici a k průkopníkům fotbalu patřili například pánové Jirásek, Jahoda, Schultz, Mittner, Jaroš, Brunclík, Martinů, Šusta, Robíček, Šrámek. První světová válka znamenala přerušení činnosti klubu. Na mimořádnou schůzi 21. února 1915 přišlo jen několik nejvěrnějších příznivců. Zde bylo oznámeno, že SK Moravské Budějovice končí svoji činnost a spolek je rozpuštěn.

Hned po válce se začaly psát další stránky moravskobudějovické kopané. Přesně to bylo 25. dubna 1919, kdy došlo k obnovení Sportovního klubu. Po osvobození bylo hráčů dostatek. Hlásili se hlavně studenti nového moravskobudějovického gymnázia. Tento ústav má s kopanou v Moravských Budějovicích souběžnou historii, byl založen ve stejném roce 1911 jako SK Moravské Budějovice. Někteří profesoři měli pro kopanou pochopení, jiní se stavěli proti, třebaže jejich kolega Ladislav Chválek byl předsedou SK.

SK Moravské Budějovice měl v letech 1919-1925 v mužstvu následující hráče: Vedra,Achrer, Jahoda, Outrata, Doležal, Brichta, Tesař, Martinů, Svojsík, Kulhánek, Strejček, Šrámek, Koranda, Procházka, Kosmák, Křížek, Jaroš. První poválečná jedenáctka se s malými obměnami držela téměř deset let. Hráči pak odcházeli, jeden po druhém se loučili s milovanou kopanou. S dorostem SK to nebylo valné. V okrajových čtvrtích Moravských Budějovic hrály kopanou mladé skupiny, nejsilnější býval „klub“ SK Pila, dále SK Víska, SK Perk a SK Podolí. Mnohý z těchto mladých fotbalistů později oblékal dres SK a DSK Moravské Budějovice.

Velký počet mladých fotbalistů nemohl najít uplatnění v SK a tak zejména dělnická mládež se začala stmelovat. Chyběl jim však rozhodující činitel, který by je sjednotil. Brzy se ukázala možnost. Našli se nadšení funkcionáři – František Havlík, Jan Láník, Bohumil Smetana, Karel Cidlinský, Karel Achrer, František Kračmar a další. Od roku 1926 se začala vytvářet příznivá situace pro založení nového fotbalového klubu v Moravských Budějovicích. Konečně dne 19. května 1928 se sešlo 25 příznivců na ustavující schůzi nového fotbalového klubu, který si zvolil název Dělnický sportovní klub Moravské Budějovice. Prvním předsedou DSK byl zvolen profesor Horák a jednatelem František Havlík. Patronem klubu se stala sociálně demokratická strana, která přispěla k materiálnímu zabezpečení klubu nákupem kopaček. Prvními hráči DSK byli Cidlinský, Tesař, F.Gála, K. Achrer, Tušer, J. Gála, Švoma, Smetana, Jenerál, M. Achrer, F. Šindelář, J. Šindelář, Večerka, Pokorný.

Pro SK mohl vyrůst konkurent již mnohem dříve – a to jedenáctka Rudé Hvězdy. Ta byla založena v roce 1921 jako fotbalový odbor Jednotné proletářské tělovýchovy. Nebyla však klubem registrovaným a proto těžko hledala soupeře. Nepřízeň Úřadů spolu s finančními těžkostmi způsobily, že se kolektiv v roce 1929 musel rozejít. Modré dresy s rudou hvězdou oblékali pánové K. a F. Vedrovi, Janko, Kutil, Hotový, Urbánek, Makovička… Někteří hráči přešli po zániku do DSK a SK.

( 1931 – 1951 )

Z tradice a vzpomínek žádný klub, žádné mužstvo, dlouho žít nemůže. Spolu s nástupem hospodářské krize přichází i hráčská krize v obou oddílech. Ta byla následována i rozpadem vedení klubů.Nebylo divu, že ubývalo i diváků na obou hřištích. SK klesal výkonnostně až ke dnu, DSK jen s obtížemi překonal finanční problémy. Bývalý hráč a dlouholetý funkcionář Vilém Řídký založil Klub přátel SK a jeho členové pravidelnými příspěvky pomáhali udržet klub nad vodou po stránce hospodářské. V tabulce II. třídy BZMŽF (Bradova Západomoravská župa fotbalová) obě mužstva opouštěla svoje tradiční místa na špici tabulky. Za této situace přišel do budějovického gymnázia z Podivína profesor tělocviku Jaroslav Orlíček. Stal se v historii budějovické kopané prvním trenérem. Do té doby dirigovali hru nejzkušenější hráči a sestavu určoval výbor. Profesor Orlíček řešil situaci radikálně. Z osmé třídy reálného gymnázia vytvořil nové mužstvo. V dresu SK se tak objevili studenti Hošek, Svojsík, Nekula, Janoušek, Piálek. Vedle dosavadních hráčů Petra, Paculy, Šuckrdleho a Klinera byl do jedenáctky zařazen i mladičký Stanislav Bartůšek.

K 25. výročí trvání kopané v Moravských Budějovicích připravoval SK od roku 1936 almanach. Schromáždil všechny svoje protokolární záznamy ze schůzí v kanceláři tehdejší banky Slávie, ale věc se protahovala tak dlouho, až přišla válka a knihy se ztratily.Marně se po nich po válce pátralo. Ani v archivu místního muzea, až na několik zpráv o činnosti tělovýchovy v Sokole, se nic nenašlo. DSK v tomto období připravoval oslavy desetiletého trvání klubu, ale zatím utajeně před veřejností, jednatel DSK Jan Láník, jednal s předsedou SK Josefem Křížkem o sloučení obou klubů. Tito dosud nesmiřitelní protivníci si poprvé podali ruce. Oba vycítili nutnost skončit s rivalitou a oba kluby sloučit. Pro sportovní veřejnost to bylo značné překvapení, ale zasvěcení se dívali do budoucnosti s novými nadějemi. Tito pánové byli mnohými i nazýváni „hrobaři fotbalu“, ale již nedaleká budoucnost jim dala plně za pravdu. Tak tedy dne 16. května 1939 sloučením SK a DSK vznikl Atleticko fotbalový klub Moravské Budějovice (AFK).


Předseda SK a AFK Josef Křížek

Jednatel DSK Jan Láník

Očekávalo se, že mužstvo AFK sestavené z nejlepších hráčů obou klubů bude lehce vyhrávat. Funkcionáři ve sloučeném klubu se však nedokázali zbavit klubovního patriotismu, každý se snažil prosadit zájmy svého bývalého klubu. Tyto neshody se přenesly i mezi hráče. Nakonec došlo ke kompromisu, že v jednom utkání nastoupí šest hráčů z SK a pět hráčů z DSK a další neděli obráceně. Začátky sloučeného klubu byly rozpačité, jen předseda nového výboru AFK Josef Křížek a jednatel Jan Láník byli přesvědčeni, že se klub z těchto potíží dostane a výsledky se dostaví. Mužstvo se probojovalo do I.B třídy, později však klub, díky vysokým nákladům na dopravu pořádal o vystoupení a hrála se opět II. třída třebíčského okresu.

Zásluhou Karla Pokorného se v roce 1941 začalo s přebudováním nevyhovujícího hřiště na Valech. Původní hřiště, což byla louka, se rozoralo a posunulo dále od řeky Rokytné. Upravená plocha měla škvárový povrch. Byly vybudovány dřevěné provozní budovy s kabinami pro mužstva, hospodáře a rozhodčí. Díky panu Moravcovi zde byl instalován první rozhlas a on sám byl prvním hlasatelem.


Nové škvárové hřiště 1942 (FOTO 1942)

Původní louka Na Valech 1939 (FOTO:1939)

Nové škvárové hřiště 1942 (FOTO 1942 I)

V této době se daří klubu práce s dorostem a ten se stává v roce 1940, 1942, 1943 a 1944 mistrem Horácka. V roce 1941 obsadil druhé místo. Po válce se mužstvo AFK stalo vítězem II. třídy západomoravské fotbalové župy a vybojovalo si postup do I.B třídy. Připomenout je třeba výkon Ladislava Roupce, který začal s fotbalem jako dorostenec v roce 1928 a ještě v roce 1956 hrál mistrovská utkání v krajském přeboru Jihlavska. Na svém kontě má hodně přes tisícovku utkání. V této době nese oddíl název Sokol Agrostroj Moravské Budějovice a začala výstavba stadionu s atletickou dráhou Na Valech. V roce 1951 se klub vrátil z prozatímního hřiště na letišti na přebudované hřiště Na Valech. Do kádru mužstva tenkrát patřili Šťava, Šplíchal, Zrost, Vojtěch, Fryč, Roupec, Šrámek, Švaříček, Šindler, Čermák, Vedra, Bartes, Pešl, Skoumal…

( 1951 – 1971 )

Po převzetí místního Agrostroje Vítkovickými železárnami byla sportovní jednota v roce 1952 přejmenována na Sokol VŽKG Moravské Budějovice a v roce 1953 na DSO Baník VŽKG Moravské Budějovice. Nové uspořádání soutěží nám v krajském přeboru Jihlavského kraje přineslo velmi výkonné soupeře: Jihlava, Třebíč, Borovina, Pacov, Pelhřimov, Humpolec, Zruč, Žirovnice. Doma jsme většinou vítězili, ale body z venku byly pouze za remízy. Zajímavá byla utkání s Havl. Brodem. Po výhře doma 10:0, následovala prohra 10:1 v Havl. Brodě. Mužstvo mělo v této době i své „duchovní“ patrony – faráře z Hostimi a Blížkovic. Zvláště hostimský páter Josef Horák byl zaníceným fandou našeho mužstva a tak hostimské „ovečky“ mnohdy zůstávaly bez pastýře, protože páter Horák musel na kopanou.

V roce 1952 byl zvolen nový výbor oddílu kopané: Antonín Krčma, Jan Koranda, Vlastislav Sapík, Jan Fikar, Stanislav Šťava, Karel Šplíchal. Oddíl měl tři družstva dospělých v jednotlivých soutěžích a družstvo dorostu.

V roce 1955 se kopané v našem městě opět přestalo dařit. Stávající výbor byl prací několika jedinců. Přišla krize nejen hráčská, ale i finanční. Výsledkem tohoto stavu byl sestup do II. krajské soutěže.

V celém státě se silně projevoval negativní dopad roztříštěnosti naší tělovýchovy. Nejinak tomu bylo i našem městě. Proto bylo rozhodnuto sloučit v Moravských Budějovicích DSO Baník, Slavoj a Tatran pod jednu TJ. Byl ustaven slučovací výbor za předsednictví Vlastislava Sapíka a členů Jana Korandy, Václava Fialky, Antonína Paculy, Jana Vopálky a Jindřicha Čermáka. Jejich úkolem bylo vyhledat vhodné pracovníky i pro výbor oddílu kopané. Od roku 1957 tak nastupoval fotbalový oddíl pod názvem TJ Sokol Moravské Budějovice za předsednictví Jana Krejčího. V tomto roce se také naskytla šance hrát vyšší soutěž a mužstvo tuto šanci v kvalifikačnch utkáních se Slavojem Třešt využilo k postupu do I. krajské soutěže. Stejně jako v soutěží dospělých, tak i v soutěži dorostu dochází v 50. letech k častým reorganizacím a změnám. Zde je na místě podrobněji se zmínit o dalším velkém úspěchu našeho dorostu. Zdejší učňovská škola přešla pod název Středisko pracujícího dorostu (SPD) a její učitel Vlastislav Sapík vybral z učňů perspektivní kolektiv, který se po ročním účinkování v roce 1952 probojoval až do celostátního finále mezi čtyři nejlepší dorostenecké celky Československa. Toto dorostenecké mužstvo pod názvem SPD ÚMEZ Mor. Budějovice se stalo suverénním vítězem okresní a poté i krajské soutěže. Potom se ve své skupině setkali s vítězi krajů Praha (TOS Rakovník – MB 3:3), Hradec Králové (Agrostroj Jičín – MB 1 : 3), Pardubice (Tesla Pardubice – MB 0 : 3 kontumačně) a Liberec (MB – Autorenova Liberec 4:2). Ve finalové skupině již ale nestačili na dorostenecké celky ligových oddílů a prohráli se Zbrojovkou Brno 9:0, s ČSD Košice 0:3 a se Škodou Smíchov 6:2. Ohlasem tohoto úspěchu bylo zřízení fotbalové sportovní školy dorostu (SŠD) v našem městě, řízené KV TVS v Jihlavě. Vedoucím SŠD se stal Vlastislav Sapík a jako specialisté působili Roupec, Fryč a Bazala.

V roce 1960 došlo k novému územnímu uspořádání našeho státu. Jihlavský kraj po desetiletém trvání přestal existovat, byl utvořen velký Jihomoravský kraj. Soutěžím v kopané se vrátily dříve užívané názvy krajský přebor, I.A a I.B třídy A okresní přebor a okresní soutěže. V novém rozdělení bylo naše A-mužstvo zařazeno do I.B třídy, kterou však po roce opouští a pada do okresního přeboru. Po roce se do I.B třídy opět vrací. Dochází také k systematické práci s mládeží, která se v blízké budoucnosti ukázala velice přínosná. Systém výchovy fotbalistů od žákovských let se ukázal velmi správný. Mužstvo dorostu i mužů se doplňovalo výhradně vlastními odchovanci. Trvalo však dlouhých deset let, než se mezera ve výchově vlastních hráčů zacelila.

Pro zpestření fotbalového života zajistil Vlastimil Stejskal přátelský zápas s jedenáctkou filmových herců, kteří v té době natáčeli v Telči veselohru „Až přijde kocour“. V hledišti bylo 2300 diváků, kteří byli zvědavi na Menšíka, Brodského, Sováka a další. Nejlepší výkon podal Karel Effa u mikrofonu místního rozhlasu. Nejspokojenější však byl pokladník oddílu.

V létě 1965 se v Mor. Budějovicích hrál první ročník Memoriálu Jana Láníka ve kterém zvítězilo mužstvo KPS Brno před Mor. Budějovicemi, RH Znojmem a Jemnicí. Druhý ročník Memoriálu Jana Láníka proběhl v červenci 1966. Putovní pohár za vítězství si odvezlo mužstvo BSG Annahutte před Mohelnem, ČKD Praha a naše mužstvo skončilo poslední. Třetí ročník Memoriálu Jana Láníka se stal kořistí Mor. Budějovic před BSG Annahutte, Slovanem Rosice a béčkem Jiskry Třebíč. Po roční přestávce se z vítězství ve čtvrtém ročníku Memoriálu Jana Láníka radovali opět hráči Mor. Budějovic před BSG Annahutte, KOH-I-NOORem Dačice a Telčí. V roce 1969 se na hřišti Na Valech představili i staré gardy SK a DSK. Bylo to utkání kterým si připomenuli třicáté výročí svého sloučení. Největší zásluhu na tomto utkání měl S. Bartůšek a B. Jenerál.

Po podzimní části ročníku 1970/71 se naše A-mužstvo usadilo na první příčce a měli dobře rozehraný boj o postup do I.A třídy. Pod vedením Josefa Moltaše se jim postup na jaře také podařil. Byl to pěkný dárek hráčů k nadcházejícím oslavám 60. výroči založení kopané v Mor. Budějovicích. Ve vítězném kádru byli Kračmar, Pavel Šplíchal, Kršňák, Krotký, Bartes, Dvořák, Kabelka, Mir. Skoumal, Filipský, Svat, Meška, Jelen, Janeba, Veselý, Mirek Šplíchal ml., Mittner a Martinů.

Ve stínu úspěchu A-mužstva zůstal úspěch žákovského mužstva pod vedením Petra Kreutera. Po zisku okresního přeborníka a po vítězství v turnaji o přeborníka oblasti Třebíč získali naši žáci druhé místo ve finálovém turnaji o přeborníka Jihomoravského kraje. Výbor v této době pracuje ve složení Jan Krejčí – předseda, Vlastislav Sapík – organizační pracovník, Bohuslav Jenerál – pokladník, Alois Novák – zapisovatel, Karel Moravec – hospodář, Jan Skoumal – kronikář, Miroslav Nemeškal, Jindřich Čermák, Karel Švaříček, Karel Šabata – členové.

( 1971 – 1991 )

Před dalšími mistrovskými zápasy v 1.B třídě, proběhl již V. ročník Memorálu Jana Láníka. Vítězství si odvezlo mužstvo Slovanu Jindřichův Hradec. Pro zlepšení fotbalového zázemí byla v dubnu 1973 zahájena stavba garáží pro autobus a probíhala i druhá etapa přestavby kuželny na kabiny, které již v dalším roce sloužily oddílu kopané a slouží s dalšími opravami až dodnes.

V srpnu 1973 absolvovali naši hráči další zájezd do NDR do Annahütte. Na tamním turnaji již po třetí zvítězili. Nejvýznamnější událostí podzimu 1973 bylo přátelské utkání s Duklou Praha. Uskutečnilo se při příležitosti odhalení desky moravsko- budějovickému rodákovi plk. Ing. Miloši Krškovi tragicky zahynuvšímu s výpravou čsl. výsadkářů při havárii autobusu v Bulharsku. Utkání se uskutečnilo 22. září a Dukla Praha bez svých tehdejších reprezentantů snadno zvítězila nad naším mužstvem vysoko 1 : 11. Naši jedinou branku vstřelil Rostislav Hanák. V sestavě Dukly Praha nastoupili: Horák, Kružberský, Pečenka, Fandel, Lemeš, Kolenič, Leskovec, Jaroš, Masopust, Brumovský a Havlík. V průběhu tohoto sportovního dne seskočil na hřiště oddíl výsadkářů z Dukly Prostějov. Na zajištění většiny akcí měl zásluhu náš bývalý hráč Osvald Hotový.

V říjnu 1973 zemřel dlouholetý předseda oddílu kopané Jan Krejčí, který tuto funkci vykonával dlouhých 17 let. Ve funkci předsedy ho vystřídal Jaroslav Šebeček a to ještě nikdo netušil, že to bude na dalších 18 let. Rodáka z Velkého Bočkova na Podkarpatské Rusi osud přivedl na začátku 60. let do Moravských Budějovic. Začínal jako trenér hokejistů. Absence zimního stadionu a plané sliby o jeho výstavbě ho definitivně přetáhly k fotbalu. V roce 1991 z pozice předsedy odchází a ve výboru pracuje jako hospodář. V pětasedmdesáti letech kývl na nabídku stát se pokladníkem. Dalších dvanáct let se moravskobudějovická kopaná opírala o jeho spolehlivost, poctivost, skromnost a bohaté zkušenosti. Za celoživotní zásluhy o rozvoj fotbalu převzal v Praze 15. dubna 2010 z rukou předsedy ČMFS ing. Pavla Mokrého „Cenu Dr. Václava Jíry“ - nejvyšší vyznamenání pro dobrovolné funkcionáře. V lednu 2010 byl uveden do „Síně slávy“ Okresního tělovýchovného sdružení ČSTV Třebíč. Zemřel dne 25. března 2010 ve věku 87 let.

Po skončení mistrovských soutěží 1973/74 je uspořádán již VI. ročník Memoriálu Jana Láník. Pohár získal podruhé Slovan Jindřichův Hradec před Doubravníkem, domácím mužstvem a BSG Annahütte. Tento ročník Memoriálu Jana Láníka byl poslední. Dále již nebyl pořádán pro vysoké finanční zatížení. Zajímavostí 9. kola v ročníku 75/76 v soutěži mužů bylo řízení zápasu TJ Znojmo – Mor. Budějovice (1:1) ženou. Nejblíže postupu bylo naše A-mužstvo v ročníku 77/78, kdy si postup prohráli v předposledním kole na domácím hřišti s prvním Šatovem. B- mužstvo střídá lepší výkony s horšími a pohybuje se mezi okresním přeborem a III. třídou. Dorost v 1. třídě KS se pohybuje v lepší polovině tabulky. Mužstvo starších žáku v KP a mužstvo mladších žáku v OP podávají celkem stabilní výkony. Ročník 78/79 byl pro příznivce moravskobudějovické kopané skutečným šokem. A-mužstvo díky reorganizaci soutěží sestupuje z 8. místa do OP (na 7. místě měli Čáslavice stejný počet bodů), B- mužstvo sestoupilo do III. třídy a obě žákovská mužstva sestupují také do OP. Hned následující rok však A-mužstvo suverénním způsobem postoupilo zpět do I.B třídy o což se zasloužili Korbel, Plaček, Šplíchal A., Brabenec A., Brabenec J., Jelen, Škoda, Veselý, Hanák, Nedvědický, Klejdus, Kyzlink. V této době je na stadionu budována krytá tribuna, která byla předán do užívání v květnu 1980.

Velmi potěšitelný byl začátkem 80tých let příliv nejmladších hráčů a proto byla v roce 1981 založena základna mládeže, která v následujícím ročníku ve své soutěži zvítězila. V sezoně 82/83 bylo také úspěšné A-mužstvo, které po několika- letém úsilí zvítězilo ve své soutěži. Díky další zbytečné reorganizaci (rušení 1.A tříd) však do vyšší soutěže nepostoupilo. Z tohoto období mužeme připomenout hráče Šplíchala, Číže, bratry Kloudovi, Dvořáka, A. Brabence, J. Brabence, Švaříčka, Jelena, Kosmáka, Vavrika, Nedvědického, Plichtu, Vranku, Fialu, J. Tomana, M. Tomana, Radkovského, Kulhánka, Šenkypla, Klinera, Horvátha… B-mužstvo podává nevý- razné výkony v okresních soutěžích. Dařilo se dorostu, který vybojoval postup do krajského přeboru. Žákovská mužstva bojují na špici krajských soutěží. V roce 1986 byl z názvu vypuštěn Sokol a klub vystupoval pod hlavičkou TJ Mor. Budějovice. V sezoně 1988/89 se z důvodu rekonstrukce hrací plochy odehrála domácí utkání A-mužstva na hřišti v Šebkovicích. I přes tento handicap dokázalo mužstvo vybojovat postup do 1.A třídy. Pod vedením A. Brabence a R. Doláka postup vybojovali Radkovský, A. Šplíchal, Dvořák, J. Toman, M. Toman, Vranka, J. Kulhánek, Pojezdný, Kliner, Stark, Jiří Klouda, Jaromír Klouda, Růžička, Forman. V této soutěži vydrželo mužstvo dva roky. B-mužstvo, dorost a žáci hráli svá utkání na škvárovém hřišti, které bylo vybudováno vedle hlavního travnatého hřiště. V březnu 1989 po krátké těžké nemoci odešel z řad funkcionářů další dlouholetý pracovník Vlastislav Sapík. Po dlouhou řadu let jsme jeho hlas slýchali z rozhlasu na hřišti. V padesátých letech pracoval jako trenér úspěšného dorostu. Funkci organizačního pracovníka vykonával nepřetržitě dvacet let.

16. června 1990 bylo předáno fotbalistům do užívání nově zatravněné hlavní hřiště v areálu Na Valech, které slouží až do dnešních dnů. V roce 1990 byl založen oddíl žen, který začal hrát svoje mistrovská utkání na podzim téhož roku a to II. Moravskoslezskou ligu žen. Zakládajícími členkami oddílu byly např. Berková, Mlaková, H. Říhová, R.Říhová, M. Lamačová, L. Lamačová, Tomanová, Pisařovicová, Janáková, Radová, M. Svatová, Š. Svatová, Boková… Mužstvo vedli J. Čermák a J. Kršňák. Jedinou hráčkou z této zakládající skupiny, která hraje ještě v ročníku 2010/11 je Lenka Kopečková za svobodna Janáková. Nastupuje k utkáním moravskoslezské divize se svoji dcerou Lenkou.

Rok 1990 byl úspěšný pro B-mužstvo při účasti v Českém poháru. V první okresním kole porazili doma Rokytnici 2:1 (Stark K. 2), ve druhém kole zajížděli do Březníka, kde po remíze 1:1 (Růžička P.) zvítězili na pokutové kopy 2:3. Třetí kolo jim připravilo na domácí hřiště mužstvo Jemnice a vítězství 1:0 (Hanek A). Čtvrté kolo znamenalo další remízu (0:0) na hřišti Okříšek a postup po penaltách (3:4). Ve finále okresního kola Českého poháru nás čekal na svém hřišti vítěz okresního přeboru Start Náměšť. Remízu 2 : 2 (Hanek A., Bogdan D.) zachraňovali domácí až v nastaveném čase z vymyšlené penalty. Na penalty pak domácí zvítězili 3:2. Vítězem Českého poháru okresu se tak stal Start Náměšť, ale jako vítěz OP měl účast v krajském poháru zajištěnou, tak postoupilo do III. kola krajského poháru i naše B-mužstvo. Soupeřem mu byl na našem hřišti účastník KP Baník Zbýšov. Na tým krajského přeboru již naše mužstvo, účastník III. třídy, nestačilo a prohrálo 0 : 2.

( 1991 – 2011 )

V roce 1991 dochází k rozdělení TJ Moravské Budějovice na dvě části. Z TJ M.B. vystoupila asi 1/3 členů a vytvořila Sokol Mor. Budějovice, spadající pod Českou obec sokolskou, zbývající část členů pak změnila název na SK Mor. Budějovice, čímž se klub vrátil k původnímu názvu. Do SK patřily oddíly kopané, ledního hokeje, sportu pro všechny a klubu českých turistů. V současné době tvoří SK Mor. Budějovice pouze oddíl kopané a sport pro všechny.

Za nejvydařenější sezonu fotbalového klubu v jeho 100 - leté historii můžeme považovat ročník 1991/92. V této sezoně dokázalo 5 našich mužstev vybojovat postup do vyšších soutěží. Mladší a starší žáci a dorost postoupili do župního přeboru, A-mužstvo se vrátilo do I.A třídy a ženy si zajistily postup do Moravskoslezské ligy žen, kterého ovšem díky odchodu tří nejzkušenějších hráček na mateřskou dovolenou nevyužily. B-mužstvo zůstalo krok od postupu do III. třídě. Nadále dobré výkony žen vyústily v roce 1993 v postup do I. MSLŽ. V roce 1996 se podařil našemu dorostu husarský kousek postupem do divize, což byla jasně nejvyšší dorostenecká soutěž, která se v Mor. Budějovicích hrála. Tento velký úspěch vybojovali Jelen, ‚Šplíchal, Řeřucha, Pikolon, Veselý, Černý, Kozárek, Jelínek, Macálka, Nováček, Motal, Krejčí, Oulehla, Klouda, bratři Pokorní. Starší a mladší dorost hrál divizní soutěž dvě sezony.

Díky stále se snižujícímu počtu hráčů a zhoršujícím se výsledkům bylo v srpnu 1996 zrušeno B-mužstvo mužů. Úbytek hráčů poznamenal také výkony A-mužstva, které vyústily v sestup do I.B třídy v ročníku 2000/01. Naopak našim žákům se v tomto období daří a vybojovali si postup do I. třídy fotbalové župy. Absence B-mužstva znamenala velký odliv hráčů, kteří se neuplatnili v A-mužstvu a následně jejich nedostatek. Proto bylo v létě 2001 B-mužstvo opět založeno. Největší zásluhu na znovu založení mužstva měl jeho budoucí kapitán Tomáš Hanák. Sezona 2001/02 se vůbec nepovedla mužstvu žen. Mužstvo se zcela omladilo a jeho kostra se teprve tvořila. Z tohoto důvodu nebylo mužstvo přihlášeno do II.moravskoslezské ligy, ale pouze do okresního přeboru starších žáků, kde hrály mimo soutěž. V rámci nového uspořádání krajů a okresů došlo pro ročník 2002/03 k reorganizaci fotbalových soutěží. SK Moravské Budějovice díky tomu spadají pod Krajský fotbalový svaz Vysočina. A-mužstvo se vrací zpět do I.A třídy, dorost hraje krajskou soutěž I. třídy, žáci pak krajský přebor. Tato sezona se vůbec nevyšla A-mužstvu, které ji zakončilo těsně nad sestupovými příčkami. B-mužstvo se již druhým rokem snaží o postup do III. třídy, ale byla z toho opět nepostupová stříbrná pozice. Dorostenci hrají pravidelně špici své soutěže a nezklamali ani v této sezoně a skončili na druhém místě KS I. třídy. Žáci hrají krajský přebor spíše ve spodních patrech tabulky. Mužstvo žen odehrálo ročník v okresním přeboru starších žáků. Tato soutěž byla odpovídající jejich výkonnosti.

Významným úspěchem skončila sezona 2005/06. A-mužstvo vyhrálo 1.A třídu a postoupilo do krajského přeboru. Pod vedením Pavla Vranky ,Milana Dvořáka a Pavla Starka se o tento úspěch zasloužili Krejčí, Michal Černý, Hlávka, K. Busta, Brabenec,Marek Černý, Kvapil, Michal, Klouda,Kopeček, Nevařil, Kučera, Forman, Povolný, Škoda, Bratrů, M. Veselý. B-mužstvo hraje po postupu i nadále v horních patrech III. třídy Třebíčska. Dorostenci již po třetí za sebou vyhráli krajskou soutěž I. třídy a v jejich postupu do krajského přeboru jim bohužel brání jen povinnost mít dva dorosty (mladší a starší), na což není dostatek hráčů. Žáci, kteří postoupili zpět do krajského přeboru se umístili v popředí tabulek svých soutěží. Družstvo žen hraje od ročníku 2004/05 opět Moravskoslezskou ligu. Mužstvo přípravky je v okresním přeboru Třebíčska vždy na špici konečných tabulek. Hráči si tak dali svými výkony pěkný dárek k oslavám 95. výročí založení kopané v Mor. Budějovicích.

Účinkování A-mužstva v krajském přeboru od ročníku 2006/07 je vždy bojem o záchranu. Nutno však dodat, že zatím pokaždé úspěšným. Výrazně k tomu napomáhají i individuality v mužstvu. Ať už je do brankář Jaromír Klouda, který byl vyhlášen nejlepším brankářem krajského přeboru v sezoně 2009/10 nebo nejlepší střelec Josef Šplíchal, který se vstřelenými brankami řadí ke špici krajských střelců. Mužstvo dorostu i nadále bojuje v horních patrech tabulky krajské soutěže. Ženy po účinkování v MSFL spadly po reorganizaci ženských soutěží v ročníku 2008/09 do moravskoslezské divize, kde bojují se střídavými úspěchy. B-mužstvo mužů vybojovalo po dvou druhých místech ve III. třídě konečně v ročníku 2007/08 postup do nejvyšší okresní soutěže. Mužstva starší a mladší přípravky najdeme vždy mezi nejlepšími mužstvy okresního přeboru. Od ročníku 2008/09 funguje mezi fotbalovými mužstvy i mužstvo předpřípravky, které nehraje pravidelné soutěže, ale připravuje se na trénincích a v přátelských zápasech na další účinkování v mládežnické kopané. Rok 2007 byl asi nejúspěšnější pro starší žáky. Pod vedením T. Kyzlinka a P. Šplíchala vybojovali čtvrtou příčku v tabulce krajského přeboru, ale dařilo se jim i na mimosoutěžním poli. Z mezinárodního turnaje v maďarském Gyoru si přivezli druhé místo z patnácti účastníků. Pod hlavičkou ZŠ TGM se zúčastnili finále Coca Cola cupu v Praze na Strahově, kde obsadili pěkné sedmé místo. Trojice T. Kyzlink, M. Šplíchal a M. Lujc jako členové krajského výběru vybojovali druhé místo ve finále krajských výběrů v Jakubčovicích a na Hrách III. olympiády dětí a mládeže ČR 2007 obsadili s týmž krajským výběrem čtvrté místo. Většina hráčů z tohoto mužstva po ukončení žákovského věku zamířila do divizních a vyšších dorosteneckých mužstev.

Do podzimní části mistrovských soutěží 2010/11 vstupuje fotbalový oddíl SK Mor. Budějovice s devíti mužstvy v pravidelných soutěžích a jedním mužstvem mimo soutěže. A-mužstvo je v krajském přeboru na 12. místě, dorost v krajské soutěži na místě sedmém, starší žáci v krajském přeboru jsou na předposledním 13. místě, mladší žáci na jedenáctém místě. B-mužstvo pak v okresním přeboru na místě jedenáctém a ženy na místě třetím. Přípravky jsou na tom následovně. Starší přípravka 7+1 je na prvním místě, starší přípravka 4+1 na místě šestém a mladší přípravka 4+1 na místě čtvrtém.

Fotbalový výbor, který byl zvolený na Valné hromadě 28.11.2009 pracuje ve složení: Milan Lapeš – předseda, Jaroslav Dostál – místopředseda, Jaromír Klouda – sekretář, Srečko Premar – hospodář, Zdeněk Kraus – zapisovatel, hlasatel, kronikář, Ludmila Kysilková – pověřená spoluprací s tiskem.

Závěrem patří poděkování všem hráčům, trenérům a funkcionářům, kteří prošli za těch skoro 100 let fotbalovým oddílem v Moravských Budějovicích a zanechali zde menší či větší stopu. Dále pak všem sponzorům, kteří na fotbal nezanevřeli ani v těžkých dobách. Stejně tak patří poděkování všem příznivcům a divákům, bez niž by fotbal nebyl fotbalem.


© 2002-2019 SK Moravské Budějovice

Oficiální stránky fotbalového oddílu SK Moravské Budějovice. Historie, výsledky, tabulky, soupiska, články, fotogalerie, download, diskusní forum, ankety.